Vertalen van en naar Russisch, Oekraïens en Wit-Russisch

  • Beëdigde vertalingen: diploma, cijferlijst, uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, scheidingsakte, documenten voor MVV, getuigschrift, verklaringen, rijbewijs;
  • Notariële vertalingen: oprichtingsakte, statuten, akte van levering, volmacht, hypotheekakte, huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden, testament etc., ook als beëdigde vertaling;
  • Vertalingen van zakelijke documenten: overeenkomst, uittreksel KvK, offerte, vergunning, ook als beëdigde vertaling;
  • Technische vertalingen: handleiding, offerte, productinformatie, technische data sheet;
  • Gerechtelijke vertalingen: beschikking, vonnis, convenant, gedingstukken, ook als beëdigde vertaling;
  • Commerciële teksten: brochure, presentatie, websiteteksten

Apostille

  • Als extra service kan ik een apostillestempel op mijn handtekening verzorgen.

Tolken

  • Als beëdigd tolk: bij notaris bij verlijden van de notariële aktes
  • Als gesprekstolk

Hebt u een vertaling van uw officiële documenten van Nederlands naar het Duits nodig? Bezoek dan duits-vertaler.nl.