russische geboorteakte
Beëdigde vertaling van een Russische geboorteakte

Wilt u een Russische geboorteakte vertalen, beëdigd en officieel? Vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan.

Om een Russische geboorteakte in Nederland te kunnen gebruiken, dient u deze in Rusland van een apostille te laten voorzien en daarna een beëdigde vertaling Russisch – Nederlands laten maken door een beëdigd vertaler. Een beëdigde vertaling gemaakt door een in Nederland beëdigd vertaler Russisch-Nederlands heeft de voorkeur van de Nederlandse instanties. Een geboorteakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw geboorte in de burgerlijke stand. Een geboorteakte wordt opgemaakt door een ambtenaar van burgerlijke stand. Een Russische geboorteakte of een duplicaat daarvan kunt u aanvragen bij de ZAGS.

Wanneer is een beëdigde vertaling van Russisch naar Nederlands van een Russische geboorteakte nodig?

Een beëdigde vertaling van Russisch naar Nederlands van een Russische geboorteakte kan nodig zijn als u voornemens bent met uw Russische partner te gaan trouwen, samenwonen of partnerschap aangaan, als u zich wilt laten inschrijven bij een Nederlandse gemeente, wilt MVV aanvragen of wilt uw reeds gesloten huwelijk in het huwelijksregister laten inschrijven etc. In alle gevallen hebt u een beëdigd vertaler Russisch nodig die een beëdigde vertaling van Russisch naar Nederlands van een Russische geboorteakte kan maken.

Kan ik een Russische geboorteakte in Rusland naar Nederlands vertalen? Ja, dat kan. Is het goedkoper? Nee…

Sommige klanten maken in Rusland een notariële vertaling van een geboorteakte van Russisch naar Nederlands, Engels of Duits en stappen daarna toch naar een beëdigd vertaler in Nederland. Waarom? Op het eerste gezicht lijkt het dat de vertaling in Rusland goedkoper is maar uiteindelijk blijkt dat het meer kosten met zich meebrengt. Er bestaan in Rusland geen beëdigde vertalers en de vertalingen worden door een notaris gewaarmerkt. Om precies te zijn bevestigt een notaris de handtekening van de vertaler die een vertaling heeft gemaakt. Hij bevestigt echter de juistheid van de vertaling niet. En dat kost u uiteindelijk meer geld en tijd. Zelfs als uw vertaling in foutloos Nederlands is gemaakt (wat niet altijd het geval is), dient de handtekening van de notaris met een apostille worden bevestigd. Tegenwoordig kost een apostille in Rusland ca. 33 euro (2500 roebel) en het kan 3 dagen tot 1 week duren voordat u een apostille op uw document krijgt. Een notariële verklaring en een apostille worden in Rusland in het Russisch gezet daarom dienen ze in Nederland in het Nederlands te worden vertaald door een beëdigd vertaler, wat uiteraard ook geld kost.

Maak daarom uw leven niet ingewikkelder en bespaar u tijd en geld – bestel de vertaling van uw Russische geboorteakte in het Nederlands bij een beëdigd vertaler Russisch Nederlands in Nederland.

Uw voordelen:

  • Foutloos Nederlands
  • Kennis van de vereisten voor een beëdigde vertaling
  • Vertrouwelijkheid
  • Er is geen extra apostille op de vertaling nodig indien zij voor de Nederlandse autoriteiten is bedoeld.
  • Goedkoper en sneller

Beëdigde vertaling Russisch Nederlands. Wat betekent dat?

Een beëdigde vertaling van Russisch naar Nederlands is een vertaling die is gemaakt door een beëdigd vertaler Russisch Nederlands, d.w.z. door een vertaler die bevoegd is om officiële vertalingen voor officiële Nederlandse instanties te maken zoals de IND, gemeente etc.. Niet elke vertaler is een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler Russisch Nederlands moet na het afleggen van de eed bij één van de Nederlandse rechtbanken, ingeschreven staan in het speciale register van beëdigde vertalers.

De tekst van de eed of belofte van een beëdigde vertaler

«Ik zweer/beloof dat ik mijn werk als beëdigde vertaler eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij de uitoefening van mijn vertaalwerkzaamheden zal gedragen zoals een beëdigde vertaler betaamt».

«Ik zweer/beloof dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan ik door mijn werk kennis neem».

Waarom een Russische geboorteakte door een beëdigd vertaler laten vertalen? Is een reguliere vertaling niet voldoende?

Een geboorteakte is een officieel document dat de geboorte van een kind bevestigt. Een Russische geboorteakte wordt in het Russisch (of tweetalig in het Russisch en in een van de talen van de deelrepublieken) opgesteld. Dat betekent dat alle gegevens, waaronder de namen, data etc. juist in het Nederlands dienen te worden weergegeven en de Nederlandse instanties moeten er zeker van zijn dat deze gegevens correct zijn. Juist dit wordt door een beëdigd vertaler gewaarborgd.

Waar kan ik een apostille op een Russische geboorteakte krijgen?

Een geboorteakte is een document van de Russische Burgerlijke Stand, genaamd ZAGS. Daarom kunt u een apostille ophalen in het archief van de directie ZAGS van uw woonplaats of bij één van de territoriale directies van het Ministerie van Justitie van Rusland. In Moskou, bijvoorbeeld, kunt u dit doen bij het archief ZAGS van Moskou op het adres Maly Kharitonevskiy pereulok.
Een apostille wordt verstrekt op verzoek van elke persoon die erom vraagt. Een apostille wordt uitsluitend op originele documenten gezet.


Nuttige informatie: